top of page

Om Christine Bertlin

En av de viktigaste för mig i arbetet som psykolog/psykoterapeut/mindfulnesslärare är att hjälpa andra att få syn på att mycket av vårt välbefinnande påverkas av det vi har varit med om, hur vårt psyke har kunnat handskas med det (eller inte), den kultur vi lever i och vår samtid. Vi människor är mycket mer sammanlänkade med varandra och jorden än vad vi vanligtvis tänker på eller pratar om.  Jag vill hjälpa dig att få syn på hur din psykologiska hälsa påverkats och påverkas av dina sätt att förstå och att vara med dina känslor - för att sedan jobba med att förändra de mönster som ställer till det för dig. Vårt sätt att arbeta tillsammans kommer huvudsakligen vara i samtal en-till-en med fokus på de känslor som väcks av det vi talar om. Mitt sätt att arbeta är nyfiket, engagerat och genuint. Via min hemsida kommer du att så småningom kunna hitta material eller länkar till material för att kunna arbeta med att förstå ditt känsloliv även på egen hand.  Det metod jag utgår ifrån heter AEDP. Den finns beskriven under rubriken känsloskola.

tallbark.jpg

Sedan fyra och ett halvt år är jag aktivt engagerad i miljö-och klimatrörelsen. Jag har ett särskilt varmt hjärta att hjälpa unga, vuxna och föräldrar som oroar sig för vår framtid. Jag ser våra känsloreaktioner som normala reaktioner på en allvarlig situation. Ibland kan de känsloreaktioner vi har på klimathändelser (eller alltför passiv klimatpolitik) vara så överväldigande i sig eller trigga gamla oläkta sår att vi kan hamna i onda spiraler av dåligt mående. Det finns vägar ut ur det.  

Jag har en psykologexamen från 2003. Jag arbetade under de första fem åren i en verksamhet som vände sig till gravida och småbarnsföräldrar inom Barn-och ungdomspsykiatrin. Därefter arbetade jag knappt två år med familjerelaterat våld på Ersta Diakoni. Mellan 2010 och 2012 gick jag en påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Sedan 2012 har jag arbetat med psykologisk behandling/psykoterapi med fokus på känslor och medkänsla i eget företag. Idag befinner jag mig på en liten och trevlig mottagning på sankt Paulsgatan 8 på måndagar, torsdagar och fredagar och och nås via zoom på tisdagar och onsdagar. Jag har ytterligare påbyggnadsutbildningar i känslofokuserade metoder: affektfobimodellen och framför allt AEDP. De fyra senaste åren har jag läst in mig på klimatfrågan på ett brett sätt. Jag är aktiv meditatör och har några lärare som jag gärna nämner: Tara Brach och ThichNhat Hahn. Från och med mars 2023 går jag en tvåårig utbildning till mindfulnesslärare. 

bottom of page