top of page
mjölkört

AEDP

Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP) har utvecklats av Dr Diana Fosha. Ett sätt att beskriva AEDP:s etos och förhållningssätt  är: 

”Vi försöker hjälpa våra patienter att stärka de sidor eller delar som en gång brast eller skadades. I arbete med traumat, förlusten eller den smärtsamma konsekvensen av begränsningar i mänskliga relationer fokuseras inte bara på att stärka eller hela det som skadats utan också på att upptäcka och stärka det som alltid varit starkt och motståndskraftigt och som trots allt överlevde och stod emot.”

Så här börjar nätverket AEDP Sveriges välskrivna beskrivning av metoden. Här kan du läsa mer om metoden på det svenska nätverkets hemsida. https://aedpsverige.com/mer-om-aedp/

Kontakta oss
bottom of page