top of page
Forest Trees

klimatpsykologi

Klimatpsykologi är ett stort och brett kunskapsfält som spänner över hela fältet psykologi samt klimat och miljöförstörelse. Mitt intresseområde är de känslor som väcker när vi tänker på eller pratar om miljö- och klimatförändringar och hur vi kan förstå eller vara med dessa känslor. 

Min utgångspunkt är att vi kan lära känna våra känslor och få en ökad känslomässig uthållighet och tolerans. Det fungerar lite som att ett vaccin att lära känna, sätta ord på och vara med känslor. Vi blir mer motståndskraftiga mot känslovågor och känslostormar som långt över världen. Känslor är lite som virus och bakterier– de ”smittar” mellan oss människor men även mellan oss och icke-mänskligt levande. Kan vi lära känna hur t ex rädsla eller ilska upplevs och fungerar kan vi stå stadigare i oss själva. 

Den som vet att rädsla är ett larm om fara och inte faran själv får flera valmöjligheter. Till vår hjälp har vi både de psykologiska känsloskolorna som utvecklar olika miljö-och klimathot samt de nya känslofenomen som skriver ut forskare och tänkare som kontinuerligt utvecklare klimatpsykologin.

Kontakta oss
bottom of page