top of page
björk med lav.jpg

Klimatkänslorna

Har du klimatångest eller andra klimatrelaterade känslor? Välkommen till gemenskapen. Det här är känslor som vi delar på samma sätt som vi delar vår värld, vår jord. Jag betraktar det här som kollektiva känslor: det är därför jag kallar det "känslorna". De uppstår i kontakten med förståelsen av allvaret för situationen för vår jord men också i kontakten med andra människor. Även om känslor är kopplade till våra kroppar så är det här känslor som är så gemensamt triggade och förstådda - och vi handskas bäst med dem tillsammans.   

Kontakta oss
bottom of page